หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลังกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.56 น. โดย คุณ เกษร จักกิตติ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player